ZESTAWY SPRZĘGIEŁ - to elenety złozone, które służa do łączenia dwóch wałów:

  • napędowego 
  • napędzanego

w celu przeniesienia momentu obrotowego. 

 

Poniżej zamieszczamy zdjęcie spalonego sprzegła. Zastrzegamy by obserwować zachowanie sprzegła i oceniać szacowany czas do jego wymiany. 

 

2.   TURBOPRZĘŻARKA - mechanizm narażony na działanie ogromnych sił i bardzo wysokiej temperatury

Ważnym elementem jest rodzaj i jakość środków smarnych
Odpowiendie smarowanie jest gwarancją sprawności turbosprężarki. 

28033800195426826816932110001673o 2799022319542682848359861587672596o 280333641954268288169319409032882o 2808003419542682448359901998166692o 280347331954268274835987661811534o 279996781954268248169323499251114o 5024154320885652878685355580335752245411840n 503338292088564797868584645201699580936192n 500144432088564754535255221158298546601984n 5031464520885650445352263304024766360322048n
Do góry